top of page

PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. Obsah

Jedná se o službu, která poskytuje neomezený přístup k aplikacím RegainControl: služba adblocker „Cokun“, služba ochrany soukromí a zabezpečení s „Amachay“ a VPN „Pelican“. Účelem tohoto dokumentu je objasnit Všeobecné obchodní podmínky („TnC“) vydavatelské společnosti, která má plný odkaz na stránce „Právní“ označený v dolní části této stránky. Vaše používání Služeb podléhá vašemu souhlasu a dodržování TnC.

2. Poplatky

Přístup k obsahu a službám je zpoplatněn tak, jak je zobrazen na stránce „Ceny“ přístupné prostřednictvím odkazu níže. Vydavatelská společnost jej může kdykoli změnit. Služby mohou být účtovány uživateli jednou nebo za každé smluvní období a cena bude zahrnuta do pravidelného účtu uživatele poskytovaného platební bránou.

3. Duševní a průmyslové vlastnictví

Vydavatelská společnost je vlastníkem autorských práv ke Službám. Každý uživatel nebo třetí strana musí společnost vydavatele informovat e-mailem, pokud se domnívají, že byla porušena jejich zákonná práva.

4. Výjimky ze záruk (níže uvedený seznam není vyčerpávající a není výlučný):

4.1. Dostupnost a kontinuita webu a služeb: Vydavatelská společnost v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku vašeho přístupu na webové stránky nebo aplikace nebo jejich používání, včetně jakýchkoli škod na vašem elektronickém zařízení.

4.2. Obsah a služby. Vydavatelská společnost v žádném případě nenese odpovědnost za:

 

· Vzhled a efektivní provoz webové stránky nebo aplikace a aktualizace a spolehlivost obsahu

 

· Poškození způsobené nesprávným použitím webové stránky nebo aplikace.

 

· Distribuce a přítomnost programů, které mohou poškodit zařízení uživatele nebo změnit elektronické záznamy a soubory uživatele.

 

· Použití v rozporu s TnC, zákony nebo obecně uznávaným použitím.

 

· Nedodržování nebo porušování zákonů týkajících se práv duševního vlastnictví třetích stran, průmyslového vlastnictví, obchodních nebo smluvních tajemství, soukromí, cti, image, vlastnictví, vydávání nebo hospodářské soutěže.

 

· Nedodržení závazků nebo záruk třetích stran ve vztahu ke Službám nabízeným uživatelům na Stránkách nebo v aplikacích, jakož i špatná kvalita, spolehlivost, dodržování, legálnost, užitečnost a dostupnost Služeb třetích stran.

4.3. Obsah a služby třetích stran: Společnost vydavatele nenese odpovědnost, přímo ani nepřímo, za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku vašeho používání stránky nebo aplikace a tam nabízených služeb.

Aplikace Cokun neposílá žádné SMS. SMS je zaslána uživatelem za účelem získání aktivačního kódu.

5. Ochrana osobních údajů

Web nebo aplikace neregistrují žádné osobní údaje. E-mailová adresa použitá uživatelem pro účely zákaznické podpory je přísně důvěrná.

.

bottom of page