top of page

Zásady ochrany údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti vydavatele prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických prostředků zpřístupněných uživatelům budou zpracovány s maximální důvěrností.

523.png
Recurso 4.png

Neshromažďujeme osobní údaje o divákovi. Pro reklamní účely však můžeme zaznamenávat a používat informace, které nejsou osobně identifikovatelné (včetně, ale bez omezení na následující: IP adresa prohlížecího zařízení, k geografickému cílení nebo k identifikaci mobilního operátora, typu připojení a další podrobnosti; „uživatelský agent“ prohlížeče nebo aplikace a další příslušné záhlaví požadavků, které nám pomáhají identifikovat typ zařízení; datum a čas doručení reklamy jedinečný identifikátor, například soubor cookie HTTP nebo identifikátor reklamy zařízení) což nám umožňuje nezobrazovat stejnou reklamu znovu a znovu.

Recurso 6.png

Bezpečnostní opatření: Vydavatelská společnost uvádí a zaručuje, že zachovává úroveň zabezpečení pro ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a že implementovala všechny technické prostředky, které má k dispozici, aby se zabránilo ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži data poskytovaná uživateli.

Recurso 9.png

Práva dotčených stran: Vydavatelská společnost se zavazuje respektovat a usnadňovat zúčastněným stranám výkon jejich práv uznávaných předpisy v oblasti ochrany údajů, a zejména práva na přístup k údajům, jejich opravu, zrušení a podání námitek. Uvedená práva mohou být uplatněna zasláním žádosti na kontaktní odkaz uvedený v zápatí této stránky, připojením fotokopie ID a specifikováním uplatněného práva.

Recurso 8.png

Kvalita údajů: Poskytujete-li informace vydavatelské společnosti, ručíte a v každém případě odpovídáte za pravdivost, přesnost a úplnost poskytnutých informací a že jste byli informováni a souhlasili jste s obsahem tohoto soukromí politika. Pokud tyto údaje neposkytnete nebo neposkytnete nesprávné údaje, znemožní společnosti Publisher s vámi spolupracovat.

.

Bezpečnostní opatření: Vydavatelská společnost uvádí a zaručuje, že zachovává úroveň zabezpečení pro ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a že implementovala všechny technické prostředky, které má k dispozici, aby se zabránilo ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži data poskytovaná uživateli.

.

bottom of page